Pædagog til Røbo Aktivitets- og samværstilbud

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Pædagog til RAST – aktivitets- og samværstilbuddet på Røbo søger ny pædagog i en fast stilling på 30 timer.

Vi søger en pædagog til vores aktivitets- og samværstilbud – RAST.

Hvem er vi?

RAST er et aktivitet- og samværstilbud, der er etableret efter servicelovens §104 og som rummer en bred målgruppe af borgere med mange forskellige behov, interesser og udfordringer.

På RAST arbejder vi ud fra et humanistisk menneskesyn, som tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang, der sætter brugeren i centrum. Vi arbejder ud fra den enkelte borgers individuelle ressourcer og har fokus på at opretholde eller forbedre færdigheder og øge livskvalitet.

Røbo har fokus på at implementere KRAP som en fælles faglig tilgang og flere af medarbejdere har været afsted på KRAP uddannelse.

RAST er pt. arbejdsplads for 18 voksne borgere, der i deres hverdag arbejder på stedet. De har alle brug for pædagogisk støtte og omsorg, pga. fysisk og- eller psykisk funktionsnedsættelse.


Formålet med RAST er at øge borgernes livskvalitet. Dette gør vi bl.a. ved at tilbyde fysiske aktiviteter, oplevelser og social stimulation.

RASTs fysiske rammer er rummelige og der er god plads til vores aktiviteter. Vi har gode udearealer med stor have og mulighed for ture, både i nærområdet og på længere køreture.


Du skal samarbejde med syv kollager samt en faglig koordinator som bl.a. er ansvarlig for fordeling af de daglige opgaver og den borgerrettede pædagogiske dokumentation.

Vi søger en pædagog der både kan arbejde i et team men også kan tage ansvar og arbejde selvstændigt i opgaver med borgere der kræver særlig 1:1 støtte. Vi søger en pædagog der kan arbejde ud fra relevante faglige metoder, afhængig af opgaven samt kan reflektere over praksis ud fra et fagligt professionelt grundlag.

 

Kvalifikationer

  • Du er uddannet pædagog og har erfaring med det specialiserede socialområde og gerne erfaring med arbejdet i aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104
  • Har erfaring med voksne med nedsat funktionsevne, så som udviklingshæmning og autisme – samt fysiske begrænsninger
  • Har erfaring med borgerettet dokumentation i CURA
  • Har kendskab til og erfaring med relevante pædagogiske tilgange og metoder i forhold til målgruppen og kan omsætte denne viden til praksis – gerne viden eller erfaring fra KRAP
  • Det er ligeledes en fordel hvis du kan Tegn til Tale eller er motiveret for at anvende understøttende kommunikationsformer. Derudover arbejder vi med arousal-regulerende tilgange, her vil kendskab til ’’low arousal’’ og ’’intensive interaction’’ være en fordel.
  • Har gode samarbejdsevner, da hverdagen i RAST er afhængig af et positivt kollegaskab (kollegialt fællesskab), hjælpsomhed og faglig sparring, for at sikre brugerne får den støtte og hjælp de har brug for.
  • Har gode kommunikative kompetencer til at kommunikere professionelt i et team, samt kan vurdere, begrunde og tage beslutninger ud fra et fagligt grundlag.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du kontakte faglig koordinator, Maria Hansen på tlf. nr. 56926289.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet straffeattest ved ansættelse.
Kørekort til personbil er en fordel – da vi ofte kører sammen med brugerne, som led i den daglige aktivitet.

Stillingen er på 30 timer pr. uge


Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen. 

Ansøgningsfrist

10-05-2024

Samtaletidspunkt

Ansættelsesdato

01-08-2024

Kontaktperson

leder af Bo- og dagtilbuddet Røbo
Rikke Callesen
56926263 / 23479369
eller

socialpædagog

Maria Hansen

56926260  / 

Arbejdssted

Dagtilbuddet Røbo
Rø Skolevej 8, 3760 Gudhjem

En arbejdsplads, der binder øen sammen

BRK er en unik kommunal arbejdsplads, fordi øen er en selvstændig region. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som er ansvarsområder danske kommuner normalt ikke varetager. På brk.dk kan du læse mere om kommunen, der med 3.600 ansatte er øens suverænt største arbejdsplads.

BRK er en røgfri arbejdsplads. 

Vi hjælper dig på plads

Det er en stor beslutning at flytte til ’solskinsøen’ – derfor står du heller ikke alene med den. Vi har nemlig en tilflytterkonsulent, der hjælper med bolig, job til din ægtefælle og skole- eller fritidstilbud til familiens mindste. Læs mere her.

 

Center for Psykiatri og Handicap
I Center for Psykiatri og Handicap yder vi kompetent støtte og vejledning. Vi ser faglighed som nøglen til at løfte vores opgaver og nå vores mål om at borgerne lykkes i livet, på egne præmisser. Vi arbejder med borgernes medborgerskab og indflydelse på eget liv, så borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale udfordringer har mulighed for at tage del i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Bornholm Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (30-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Dagtilbuddet Røbo, Rø Skolevej, 3760 Gudhjem

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6035993

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet