Nyheder fra Gudhjem

6 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Gudhjem og omegn

Job tilbydes:
Praksisnær udviklingsmedarbejder
Plejecenter Klippebo i distrikt Nord søger en praksisnær udviklingsmedarbejder. pr. 1. Juni 2023 eller efter aftale.I Center for Ældre vil vi have høj kvalitet i opgaveløsningen og være en attraktiv arbejdsplads.Derfor søger vi praksisnære udviklingsmedarbejdere, der skal være med til at styrke den faglige udvikling i vores teams og understøtte høj borgertilfredshed og god medarbejdertrivsel.Plejecenter Klippebo søger en engageret og faglig stærk medarbejder der har lyst til at have denne særlige stilling hos os.Som praksisnær udviklingsmedarbejder vil du opleve spændende og udfordrende opgaver, og du vil møde kollegaer og medarbejdere med fokus på faglighed, kvalitet og samarbejde i et udviklende miljø.  Vi samarbejder tæt med kolleger fra Sygeplejen og Genoptræningen i Center Sundhed og Forebyggelse i den daglige drift.Det, vi leder efter, er en medarbejder der:er uddannet social- og sundhedsassistent med erfaring og flair for opgaven.har indgående kendskab til ældreområdet.gerne har erfaring med koordinering, igangsætning og evaluering af processer.kan iværksætte relevante handlinger på baggrund af drøftelser med leder i eksempelvis særlig komplekse borgerforløb og i udvalgte indsatser, evt. i samarbejde med relevant vejleder.kan være en rollemodel; det vil sige udbrede den anbefalede praksis respektfuldt og systematisk og samtidig være åben overfor ideer og perspektiver fra borgere/beboere, kolleger, pårørende og samarbejdspartnere. kan overholde aftaler og deadlines.er stabil og synlig i hverdagen. Den praksisnære udviklingsmedarbejder hos os skal:Kende de faglige krav som udspringer af både serviceloven og sundhedsloven og fungere som tovholder for at disse opfyldes.Forstå relevante faglige teorier, tankegange og metoder der anvendes i Ældreplejen i BRK. Det kunne være PDSA cirkler, tavlemøder, kerneopgaven, DTR/beboerkonferencer, triagering, VAR, rehabilitering og velfærdsteknologi og andre relevante faglige metoder.Medvirke til at sikre dokumentation i CURA gennem systematiske indsatser og i tæt samspil med CURA nøglepersoner samt vores kvalitets- og udviklingsmedarbejdere.Have forståelse for og handle ud fra betydningen af sammenhæng mellem det lille fællesskab (teamet) og det større fællesskab (Center for Ældre).Være rollemodel for at udbrede Ældres strategi i samråd med leder.Fungere som vejleder for personalet i relation til beboers/borgers totale situation.Medvirke til at samarbejdet mellem medarbejdere, beboere/borgere og pårørende til stadighed udvikles.Medvirke til et arbejdsmiljø, der giver mulighed for trivsel i medarbejdergruppen.Have ansvar for at implementere udviklingsopgaver i organisationen i samarbejde med øvrige praksisnære udviklingsmedarbejdere og kvalitets- og udviklingsmedarbejdere i distriktet/centeret.Den praksisnære udviklingsmedarbejder deltager i stort omfang i den daglige løsning af opgaver hos borgerne. Du skal være der i driften, hvor der er brug for dig. Det betyder weekendarbejde og perioder med eksempelvis aften eller nattevagter – alt efter behovet og efter aftale.  Den praksisnære udviklingsmedarbejder planlægger i høj grad selv hvordan arbejdstid til de udviklende opgaver løses bedst muligt. Dette efter aftale med leder og under hensyntagen til teamets samlede opgaveløsning. Vi stiler mod 10-12 timer pr. uge til funktionen. Stillingen er samlet på 37 timer.Den praksisnære udviklingsmedarbejder har et tæt samarbejde med lederen i teamet om, hvilke indsatsområder der skal være i fokus.Den praksisnære udviklingsmedarbejder får en aktiv rolle og skal fx:stille forslag om, hvilke forudsætninger der skal være til stede, for at udviklingsopgaven kan løses.stille forslag om mål og hvilke data, der skal måles på for at vurdere, om teamet lykkes med udviklingsopgaven.inddrage vejledere og øvrige kolleger i processen.Systematisk evaluere rammerne på baggrund af mål og resultater sammen med lederen.Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte, leder af teamet: Diana Skytte Frost på mail: diana.skytte.frost@brk.dk eller telefon 21123163.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.Der vil blive indhentet straffeattest ved ansættelse.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Praktisk informationSend din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen. Ansøgningsfrist06-04-2023SamtaletidspunktAnsættelsessamtaler vil blive afholdt 14/4Ansættelsdato01-06-2023Kontaktpersonleder af Plejecenter KlippeboDiana Skytte Frost56 92 46 61 / 21 12 31 63ArbejdsstedPlejecenter Klippebo - dagSolstien 1, 3760 GudhjemEn arbejdsplads, der binder øen sammenBRK er en unik kommunal arbejdsplads, fordi øen er en selvstændig region. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som er ansvarsområder danske kommuner normalt ikke varetager. På brk.dk kan du læse mere om kommunen, der med 3.600 ansatte er øens suverænt største arbejdsplads.BRK er en røgfri arbejdsplads. Vi hjælper dig på pladsDet er en stor beslutning at flytte til ’solskinsøen’ – derfor står du heller ikke alene med den. Vi har nemlig en tilflytterkonsulent, der hjælper med bolig, job til din ægtefælle og skole- eller fritidstilbud til familiens mindste. Læs mere her.Center for ÆldreCenter for Ældre er en af Bornholms største arbejdspladser med sine ca. 1.000 ansatte.  Vores kerneopgave er at samarbejde med borgerne om at understøtte deres ressourcer og muligheder for at leve et aktivt, selvbestemmende og værdigt liv.Vi bestræber os på at dette samarbejde hver dag skal udfolde sig, så borgerne oplever høj grad af kvalitet. Vi træffer faglige og professionelle valg og bruger ressourcerne bedst muligt, ved at vi løser kerneopgaven sammen.Vi samarbejder på tværs af centerets enheder med borgene, deres familier og et netværk af frivillige.Som en del af holdet i Center for Ældre, har du gode muligheder for faglig udvikling og uddannelse. Sammen med dig tror vi på at vi kan få vores visioner for fremtiden og værdier for hverdagen til at leve.
Plejecenter Klippebo - dag
Indrykket 23. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk